Onartzen ditut erabilera baldintzak eta lege-oharra.

Jakinarazten dizugu, ematen dizkiguzun datuak Debegesaren fitxategi batean sartuko direla eta eskaerei erantzuteko beharrezkoak diren administrazio-prozeduretan erabiliko direla. Gogoratu, datuen babesari dagokionez indarrean dagoen eta aplikatu behar den araudiak ematen dizkizun eskubideen arabera, atzitzeko, zuzentzeko, trataera mugatzeko, ezabatzeko (“ahazteko eskubidea”), eramateko eta datu pertsonalen trataerari uko egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu. Datuak tratatzeko emandako baimena ere atzera bota ahal izango duzu, eskaera DEBEGESAra bidaliz, Azitain Industrialdea, 3 bis (Eibar) helbidera edo posta elektroniko honetara: info@bptd.eus